23-24.11.2019, Poznań. Szkolenie: Klasyfikatory i przestrzeń w PJM

300,00 zł
Brutto

Klasyfikatory i przestrzeń jest widocznym a zarazem trudnym elementem gramatyki Polskiego Języka Migowego. Odgrywa rolę opisywania rzeczywistości w całości lub części, które na co dzień nas otacza. Na szkoleniu będziemy dobierać odpowiednie kształty dłoni i mimikę oraz zapoznać zasady użycia, aby opisać detale oraz w poprawny sposób umieścić detale w przestrzeni. 

Ilość

Informacje o warsztatach:

Data: 23-24.11.2019r.
Czas: 15 godzin 
Miejsce: Poznań
W cenie przerwa kawowa i materiały szkoleniowe.

Orientacyjny poziom, na jakim będziemy rozmawiać na warsztatach: 
ukończony poziom B1 (udział mogą wziąć także osoby z niższymi poziomami)

NIE WYMAGAMY DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH UKOŃCZENIE DANEGO POZIOMU.

 

Czy to są warsztaty dla Ciebie?

Warsztaty są dla Ciebie, jeżeli chcesz:

umiejętnie opisać szczegółowo wygląd osoby, obraz, rzeźbę, budowlę itp.

• umiejętnie umiejscowić obiekty czy detale w przestrzeni,

• uatrakcyjnić swoją opowieść lub dialog opisując relacje np. z podróży, zakupów itp.

• rozwinąć swoje kompetencje językowe,

• rozwinąć swoje kompetencje zawodowe,

• zrozumieć i wyłapywać klasyfikatory i przestrzeń w opowiadaniach, dialogach i tekstach migowych,

• rozróznić klasyfikatory jako opis statyczny lub proces

• i co najważniejsze - ZROZUMIEĆ lepiej polski język migowy, czyli ojczysty język natywnych Głuchych

 

Co będziemy robić na warsztacie?

Na warsztacie będziemy:

• przyswoić i dobierać odpowiednie kształy dłoni, mimiki i zasady, aby opisać obiekt i detale,

• przyswoić wymiar przestrzeni do zamigania i odpowiednio je umiejscowić,

• zamigać opis za pomoca klasyfikatorów i przetrzeni,

• wykonywać urozmaicone ćwiczenia w celu utrwalania i doskonalenia migania za pomocą klasyfikatorów i przestrzeni

• starać się wyeliminować Twoje złe nawyki w miganiu,

• pokazywać przykłady użycia wybranego słowa migowego w innych sytuacjach czy zdaniach, w których można by było zastosować te przykłady czy słowa,

• potwierdzać (bądź nie) Twój tok myślenia nad komunikacją w języku polskim na PJM,

• dyskutować nad materiałami z natywnymi Głuchymi, dla których polski język migowy jest językiem ojczystym oraz językiem używanym w codziennym życiu wśród Głuchych,

• sprawdzać Twoje umiejętności komunikacji w polskim języku migowym,

• skupiać się w całości na praktyce z polskim językiem migowym,

 

Dla kogo to warsztaty?

Warsztaty "Klasyfikatory i przestrzeń w PJM" są dobre dla:

• osób, które chcą podnieść swoje umiejętności komunikacyjne w PJM,

• osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje zawodowe,

• osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje językowe,

• osób, które chcą zobaczyć magię polskiego języka migowego,

• osób, które dobrze migają, ale chcą jeszcze lepiej migać,

• osób, które chcą potwierdzić swoje dotychczasowe nauczone umiejętności translatorskie związane z PJM,

• osób, które pragną dobrze zrozumieć gramatykę polskiego języka migowego,

• osób, które szukają okazji do ciągłego rozwoju swojego polskiego języka migowego,

• tłumaczy, którzy chcą jak najlepiej przetłumaczyć język polski na polski język migowy, jak i w drugą stronę, a więc dawać jeszcze lepszą jakość odbiorcom,

• lektorów, którzy nauczają na kursach językowych w różnych miastach w celu rozwinięcia obszaru merytorycznej wiedzy w kontekście lepszego i ciekawszego, a na pewno lepiej merytorycznego sposobu przeprowadzenia zajęć,

• nauczycieli, którzy uczą przedmiotu języka migowego w szkołach, niekoniecznie tylko dla osób z wadą słuchu (Głuchych, niesłyszących, słabosłyszących), w celu lepszego wyjaśnienia odnośnie spraw tłumaczeniowych czy porównania języka polskiego a polskim językiem migowym, żeby uczniowie mieli lepszy i przejrzysty obraz.

 

Dlaczego masz iść na to warsztaty?

Organizacja szkoleń w 2017 oraz 2018 roku oraz przeprowadzone przez nas szkolenia czy warsztaty na zlecenia różnych stowarzyszeń i fundacji pozwoliły nam zrozumieć, jakie są duże braki na polu edukacyjnym pod kątem nauczania bądź uczenia się polskiego języka migowego. Społeczeństwo posługujące się PJM wymagają od Was, żebyście migali pięknie, jak najlepiej, zgodnie z gramatyką PJM, a sami nawet nie macie możliwości pójścia na merytoryczne i jakościowe szkolenia bądź warsztaty, bo takowe dotąd nie istniały w Polsce.

Przekonaliśmy się także dzięki opiniom z wewnętrznych bądź zewnętrznych szkoleń/warsztatów, ze to co robimy, są:

• jakościowe - dzielimy się wysoką jakościową wiedzą oraz wieloletnimi doświadczeniami z życia wzięte,

• przydatne - nie ma takich samych czy podobnych do naszych szkoleń/warsztatów, gdzie dostaniecie wiedzę i doświadczenie wyniesione z domu w kulturze Głuchych z pokoleń Głuchych),

• merytoryczne - nigdzie indziej nie znajdziecie, nie pogadacie z osobami, którzy mają blisko 10 letnie doświadczenie w nauczaniu; skończone studia podyplomowe o kierunku PJM ze specjalnością lektorską; wydają własne produkty do nauki polskiego języka migowego jako materiały dodatkowe (niezwiązane z głównymi podręcznikach na kursach A1-C2),

• wspaniałe - po każdym szkoleniu czy warsztacie dostajemy ankiety z zazwyczaj wysokimi dobrymi ocenami przeprowadzenia szkoleń czy warsztatów, za co bardzo dziękujemy i tym samym motywujemy się do dalszej wysokiej jakości kształcenia. 

Kto poprowadzi warsztaty?

Damian Rzeźniczak i Marcin Łuczywek

Wieloletni lektorzy PJM. Absolwenci studiów podyplomowych o kierunku PJM ze specjalnością lektorską na Uniwersytecie Warszawskim. Poświęciliśmy dotąd 3980 godzin na salach pod kątem nauczania polskiego języka migowego (od 2010 roku). Publikujemy książki i zabawy do nauki PJM własnego autorstwa. Organizujemy różnorodne szkolenia bądź warsztaty dla tłumaczy, rodziców, studentów, urzędników, lekarzy, lektorów w ramach rozwoju swoich kompetencji zawodowych oraz zainteresowanych ciągłym swoim rozwojem pod kątem komunikacji w polskim języku migowym.

Zainteresowanych chcących więcej się dowiedzieć o nas i naszych doświadczeniach  zapraszamy do naszego portfolio na www.centrumpjm.pl/portfolio